كل عناوين نوشته هاي kian javidan

kian javidan
[ شناسنامه ]
سرمايه گذاري مشرف به تنگه بسفر ...... يكشنبه 100/2/5
دعوت آژانس دارويي اروپا براي استفاده از واکسن آسترازنکا ...... يكشنبه 100/1/1
برنامههاي آموزشي عناصر نيروي دريايي ترکيه و آمريکا در مديترانه ش ...... يكشنبه 100/1/1
برگزاري رزمايش زمستاني ـ 2021 نيروهاي مسلح ترکيه ...... شنبه 99/12/30
  ==>   ليست آرشيو شده ها